Veiligheid en privacy

Wij willen dat je je veilig voelt en geen zorgen hoeft te maken over de informatie die je met ons deelt. Met alle informatie die wij van onze klanten ontvangen wordt zorgvuldig omgegaan. Hoe precies lees je hier.

Veiligheid en privacy

Dit is de website van Mobay. Ons bedrijfsadres en tevens postadres is:

Mobay (onderdeel van Arsatel)
Laan van Presikhaaf 90-1
6826 HC Arnhem

Kamer van Koophandel: 57535663

B.T.W.-nummer: NL249655615B01

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
– Jouw e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website;
– Jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert (o.a. voor de nieuwsbrief);
– de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt en jou naar onze site geleidt hebben;
– informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site bezocht hebt;
– informatie die je vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie);
– De door jou tijdens het bestelproces verstrekte persoonsgegevens (zoals NAW).

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor het afhandelen van de bestelling. De informatie wordt ingezet voor verbetering van de inhoud van onze website. Informatie wordt niet gedeeld of doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd bij het bezoek van een website door een browser opgeslagen wordt op de computer. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Wij gebruiken cookies om:
– om jouw voorkeuren te registreren;
– om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen jij toevoegt aan de winkelmand;
– om informatie te registreren die eigen is aan jou, zoals de webpagina’s die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
– om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van jouw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Toegang tot jouw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
Als je wenst te reageren op ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen via:

Email: klantenservice@mobay.nl
Telefoon: +31 6 1234 1195
Post: Mobay Laan van Presikhaaf 90-1
6826 HC Arnhem

Over communicatie per brief
Als je ons via het web jouw postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt. 

 

Over communicatie per telefoon
Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zullen wij alleen telefonisch contact met jou opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online geplaatst hebt.

Over communicatie per nieuwsbrief
Als je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, zal je een gratis nieuwsbrief ontvangen op het emailadres dat je hebt opgegeven. Hierbij worden alleen gegevens gebruikt die vrijwillig zijn afgegeven tijdens inschrijving, verrijkingsacties, aanvragen en eventuele andere momenten.

 

Beveiliging persoonsgegevens
Mobay zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. 

Bewaartermijn persoonsgegevens
Verwerkte persoonsgegevens bewaart Mobay niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen middels bovenstaande contactgegevens.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te verbeteren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen middels bovenstaande contactgegevens.

Indien je van mening bent dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons op middels bovenstaande contactgegevens.

Zie ook onze Algemene voorwaarden.